Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
0 2.210 64.384

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
0 2.210 64.384

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
0 2.210 64.384

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh The Ride On King
0 2.210 64.384

The Ride On King

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
0 2.210 64.384

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Tôn Thượng
0 2.210 64.384

Tôn Thượng

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
0 2.210 64.384

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Nguyên Long
0 2.210 64.384

Nguyên Long

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
0 2.210 64.384

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung