Jinrou Game 2 - The Beast Side

Jinrou Game 2 - The Beast Side
Jinrou Game 2 - The Beast Side Xếp hạng: 3.9/5 - 323 Lượt đánh giá.

Nội dung

Trong trò chơi này, chúng ta có 12 người chơi, cùng với cả 3 ma sói, họ lại bị nhốt vào một ngôi trường lần nữa, điều gì sẽ xảy ra?

Danh sách chương