Dĩ Hạ Phạm Thượng

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Tác giả: Tri Âm Mạn Khách

Tình trạng: Đang cập nhật

Thống kê: 0 0 2079

[PHÁT HÀNH Ngày 25 hoặc 26/12]
#Melody Happy Group #MH Channel #Nettruyen.com
ND: Sau khi chết thảm được trùng sinh, Dạ Vương Bạch Dạ vì muốn trả thù, chờ đợi thời cơ trở thành sư phụ của thạch Nữ Oa chuyển thế. Vì muốn đoạt được sự tin tưởng toàn tâm thân của đồ đệ, Bạch Dạ tận dụng hết mưu kế toàn thân… vâng vâng, vi sư tâm đắc tâm người, chứ không tâm đắc thân thể ngươi!
-----------------------------------------
Dịch giả: Melody Happy Group
Đăng tải: MH Channel
Phát hành: Nettruyen.com

Danh sách chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK